rectangle rectangle rectangle rectangle animated ellipse animated ellipse

पहिराेले समालबुङका ४ परिवारकाे उठिवास