रासस समय सुहाउँदो परिस्कृत हुनु पर्छ–संसदीय दलका नेता कोइराला

खबर पूर्वाञ्चल, २७ आश्विन २०७८, बुधबार १८:४६
df]/ª, @& c;f]h-/f;;_M k|b]z ;ef ;b:o Pj+ g]kfn sf+u|]; k|b]z g+ ! ;+;bLo bnsf g]tf /fhLj sf]O/fnf /fli6«o ;dfrf/ ;ldlt-/f;;_ k|b]z g+ ! sf] sfof{nosf] a'waf/ lg/LIf0f Pj+ cjnf]sgsf] s|ddf hfgsf/L u/fpb} /f;; k|b]z k|d'v df]xDdb ;b?n . tl:a/Mdgf]h bfxfn–/f;;

विराटनगर / प्रदेश सभा सदस्य एवं नेपाल कांग्रेस प्रदेश नं १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकारका एक मात्र समाचार समिति रासस समय सुहाउँदो परिस्कृत गरिँदै लैजानु पर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस) प्रदेश नं १ को कार्यालय आज निरीक्षण एवं अवलोकन गर्ने क्रममा उनले जनतालाई सुसूचित एवं सचेत बनाउन अहोरात्र खटिने यो संस्था सुदृढ एवं बलियो हुनु पर्ने बताएका हुन् । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको बहालीमा सत्य तथ्य समाचार पस्केर धेरै ठूलो काम गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘रासस जस्तो गरिमामय संस्थालाई बलियो बनाउन राज्यले यथोचित सहयोग गर्नु पर्छ ।’

सो अवसरमा रासस प्रदेश नं १ कार्यालय प्रमुख मोहम्मद सदरुलले कार्यालयका गतिविधि, जनशक्ति एवं समाचारका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया

*

MADHAV RAJ WAGLE
PABSON daisain

खबर पूर्वाञ्चल

खबर पूर्वाञ्चल मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालीत खबर पूर्वाञ्चल डट कम
सञ्चालक तथा प्रवन्धक निर्देशक:
पुष्पराज थपलिया
सम्पर्क नं. ९८५२०२९८२२, ९८०७०६१९९२
Email: pushpa.biratnagar@gmail.com
सम्पादक – डिल्ली पोखरेल, ९८५२०२२३९२
सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. ०७५७/०७४/७५